Nowogardzki Dom Kultury przy organizacji większych imprez na skalę ogólnokrajową i międzynarodową, angażuje do pracy wszystkie zasoby kadrowe swojej instytucji. W sumie w organizacji imprez udział bierze kilkadziesiąt osób. Nad całością czuwa dyrektor NDK, strony finansowej pilnuje główny księgowy, za imprezy plastyczne, taneczne i inne artystyczne odpowiedzialni są instruktorzy merytoryczni. Ponadto Nowogardzki Dom Kultury zatrudnia akustyka, elektroakustyka , kinooperatorów i pracowników obsługi administracyjno-porządkowej Poza tym korzysta z pomocy dużej liczby wolontariuszy i osób zainteresowanych organizacją imprez. W razie potrzeby istnieje możliwość zatrudnienia kilku fachowców z każdej branży.
Przy dotychczasowej organizacji wszystkich festiwali i imprez w latach poprzednich Nowogardzki Dom Kultury, jako organizator nigdy nie miał problemów z brakiem potencjału kadrowego.
Kadra pracownicza składa się z ludzi operatywnych, dynamicznych na bieżącą podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Oprócz ludzi młodych pracują tu osoby z bardzo dużym doświadczeniem - dobrzy organizatorzy, którzy zdobyli swoje doświadczenie podczas wieloletnich lat pracy przy organizacji różnego rodzaju imprez, takich jak: wystawy, konkursy, imprezy teatralne, kampanie ekologiczne, warsztaty, prelekcje, konferencje prasowe, festiwale oraz opracowania i realizacje szeregu scenariuszy zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu ochrony środowiska.

W NDK pracują:

Aneta Drążewska -Dyrektor

Kamila Ratajczak -Asystent, Starszy Referent

Ewa Żytko -Księgowa

Agnieszka Zgieb -Księgowa, Instr. ds. BHP i ppoż

Elżbieta Zgieb -Starszy Kasjer

Zofia Frydryk -Plastyk

Jolanta Gornowska -Instruktor Teatralny

Barbara Źróbek -Instruktor śpiewu ARA i Tańca

Wiktoria Domańska -Instruktor Choreograf -Balet

Lech Jurek -Instruktor Instrumentalny

Marzena Piotrowicz -Instruktor śpiewu i Tańca

Mikołaj Kubiak -Instruktor Tańca Towarzyskiego

Agata Kubiak -Instruktor Tańca Nowoczesnego

Katarzyna Jarmużek -Instruktor Wokalistyki

Adrian Czernicki -Spec. ds. Nagłośnienia

Marcin Kolasiński -Kinooperator, spec. ds. oświetlenia

Danuta Glubiak -Pracownik Gospodarczy

Kazimiera Drzewiecka -Dozorczyni

 

Kino